WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI DZIAŁAJĄCYMI W BRANŻY MUZYCZNEJ

Polska Fundacja Muzyczna nawiązała współpracę z trzema organizacjami działającymi w branży muzycznej: ZPAV, SAWP i SMAP.
Współpracę z wymienionymi instytucjami rozpoczęliśmy od zaplanowania kampanii informacyjnej Polskiej Fundacji Muzycznej i podjęciu kroków zmierzających do powstania bazy danych osobowych polskich artystów muzyków.

Chcielibyśmy także rozpocząć współpracę ze Stowarzyszeniem Autorów ZAIKS, Związkiem Stowarzyszeń Artystów Muzyków STOART i innymi organizacjami działającymi w branży muzycznej.

Związek Producentów Audio-Video ZPAV
www.zpav.pl
siedziba: ul. Kruczkowskiego 12 lok. 2, 00-380 Warszawa

ZPAV zrzesza producentów fonogramów i videogramów. Jego celem jest ochrona i zbiorowe zarządzanie prawami producentów fonogramów i videogramów.
ZPAV prowadzi także szeroką działalność antypiracką, przyznaje wydawnictwom muzycznym status złotych i platynowych płyt, organizuje Akademię Fonograficzną, która przyznaje prestiżowe nagrody muzyczne „Fryderyk”.

Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno – Muzycznych SAWP www.sawp.pl
siedziba: ul. Tagore 3, 02-647 Warszawa

SAWP jest stowarzyszeniem założonym w 1994 roku przez grupę czołowych polskich artystów wykonawców – piosenkarzy, solistów instrumentalistów, muzyków studyjnych – w celu realizacji i ochrony służących im praw pokrewnych prawom autorskim. Stowarzyszenie reprezentuje prawie tysiąc wybitnych muzyków, którzy są członkami SAWP lub przekazali stowarzyszeniu swoje prawa. W zarządzie SAWP zasiadają: Jacek Skubikowski, Ryszard Poznakowski, Sławomir Wierzcholski, Krystyna Prońko, Joanna Rawik, Aleksander Nowacki, Jerzy Połomski, Ewa Śnieżanka, Wanda Kwietniewska.

Stowarzyszenie Menadżerów Artystów Polskich
www.smap.pl
siedziba: ul. Rabczańska 1, 02-912 Warszawa

SMAP zostało powołane w maju 2002 roku przez grupę menadżerów, która od 2000 roku odbywała nieformalne spotkania mające na celu wymianę doświadczeń zawodowych i wzajemną pomoc na rynku muzycznym. Cele stowarzyszenia: – ochrona praw artystów; – dbałość o godne warunki pracy artystów i menadżerów; – szerzenie kultury w kraju i za granicą; – wspieranie artystów i szeroko pojętej działalności artystycznej w kraju i za granicą; – reprezentowanie artystów i menadżerów przed instytucjami, zrzeszeniami, związkami, stowarzyszeniami, ciałami, organizacjami, organami, etc.
W Zarządzie SMAP zasiadają: Andrzej Korczak, Jarosław Bem, Jerzy Tolak, Maciej Pilarczyk, Piotr Boimski.