Joanna Żeber

Gdy Joanna Żeber zwróciła się do naszej fundacji, jej historia wydawała się nam nieprawdopodobna…   

Joanna to polska artystka działająca pod artystycznym pseudonimem Yoanna Ayers. Na co dzień gra  na fortepianie oraz  tradycyjnych instrumentach, np. gruzińskim czonguri. Od zeszłego roku przebywa w Tbilisi, z którym związana jest od wielu lat, i do którego wyjechała w celu organizacji nowego projektu muzycznego przed początkiem pandemii. Jak wielu artystom, pandemia i artystyczny lockdown pokrzyżowały jej plany. Jednakże, mimo przeciwności losu, nie poddała się. W ramach stypendium MKiDN ”Kultura w sieci” postanowiła realizować videoblog o muzyce gruzińskiej we współpracy z gruzińskimi muzykami. Rozpoczęła również współpracę artystyczną w ramach rezydencji Kreatywnej Europy (I-portunus) z muzykami gruzińskimi.

Gdy wydawało się, że zaczyna wychodzić na prostą, napotkała na swojej drodze kolejną przeszkodę – doznała bolesnej kontuzji, która obróciła wszystko do góry nogami. W styczniu poślizgnęła się na lodzie i upadła na rękę tak nieszczęśliwie, że doznała urazu ścięgien. Oprócz samej ręki i możliwości samodzielnego funkcjonowania, ucierpiała cała działalność artystyczna – ręka to dla niej narzędzie muzycznej pracy, dlatego Joanna niezwłocznie rozpoczęła trwającą do dzisiaj i kosztowną rehabilitację, która musi trwać dalej, by ręka odzyskała sprawność, by można było znów nią grać.

Ostatnim gwoździem do trumny dla planów Joanny okazały się być ostatnie tygodnie. W części Tbilisi, w której artystka wynajęła mieszkanie, panuje prawdziwa plaga owadów roznoszonych przez gołębie. W mieszkaniu artystki pojawiły się wszystkożerne szubaki i inne owady, które zniszczyły ubrania, sprzęt rehabilitacyjny oraz podziurawiły instrumenty artystki. Joanna walczy dostępnymi środkami z plagą, co jest niezwykle kosztowne i trudne.  Zdjęcia zniszczonych instrumentów i rzeczy osobistych były dla nas wstrząsające.

W tym stanie – w sytuacji całkowitego braku środków na rehabilitację, na renowację instrumentów, na dokończenie projektu muzycznego, który musi zostać rozliczony – Joanna trafiła do Polskiej Fundacji Muzycznej.

Postanowiliśmy pomóc Joannie w wyjściu z tych wszystkich skumulowanych kłopotów. Chcemy, by jej dłoń wróciła do sprawności i pozwoliła na realizację muzycznego polsko-gruzińskiego projektu, a Joanna zamieszkała w Tbilisi w mieszkaniu bez owadziej plagi.

Na to wszystko potrzeba 35 tys. złotych, o tę kwotę postaramy się dla Joanny Żeber za wszelką cenę – pomagajmy!

Pomóżmy jej wspólnie w rehabilitacji dłoni, renowacji instrumentów i powrocie do aktywnej działalności artystycznej. W imieniu Joanny prosimy o wsparcie – każdy gest jest na wagę złota. Wszyscy chcielibyśmy z pewnością usłyszeć już niebawem Yoannę Ayers na żywo w Polsce.


Zakończenie akcji dla Joanny Żeber

Historia Joanny była zaiste nietypowa… Mieszkając w Tbilisi odnalazła naszą Fundację w czasie lockdownu, w sierpniu 2021. Wcześniej zimą po upadku na lodzie uszkodziła rękę i uszkodzoną dłonią nie mogła grać na ludowych instrumentach strunowych. Na dodatek jej mieszkanie, czyli instrumenty, meble, ubrania – nawiedziła plaga miejscowych insektów o nazwie szubaki, które niszczyły wszystko na…Czytaj więcej…

ZAŚPIEWAJ Z GRUZINAMI

O akcji pomocowej, o perypetiach Joanny wkrótce napiszemy nieco więcej i będą to w sumie dobre wieści. Na razie zapraszamy do obserwacji jej arcyciekawego projektu, który zdołała wykreować w Gruzji z tamtejszymi muzykami i śpiewakami. Yoanna Ayers zaprasza na swoją stronę, posłuchajcie: Zapraszamy w imieniu Joanny do dołączenia do grupy projektu Zaśpiewaj z Gruzinami na…Czytaj więcej…

Pomoc dla Joanny Żeber (Help for Joanna Żeber)

Gdy Joanna Żeber zwróciła się do naszej fundacji, jej historia wydawała się nam nieprawdopodobna…    English translation Joanna to polska artystka działająca pod artystycznym pseudonimem Yoanna Ayers. Na co dzień gra  na fortepianie oraz  tradycyjnych instrumentach, np. gruzińskim czonguri. Od zeszłego roku przebywa w Tbilisi, z którym związana jest od wielu lat, i do którego wyjechała…Czytaj więcej…

Help for Joanna Żeber

When Joanna Żeber contacted our Foundation, her story seemed incredible to us…  

Joanna is a Polish musician who performs under the artistic pseudonym Yoanna Ayers. She plays the piano and traditional instruments such as the Georgian chonguri. Since last year, she has been living in Tbilisi, with which she has been connected for many years, and to which she travelled in order to organise a new musical project, just before the beginning of the pandemic. Like for many artists, the pandemic and artistic lockdown have thwarted her plans. However, despite the difficulties, she did not give up. As part of the Polish Ministry of Culture and National Heritage programme “Culture on line”, she decided to make a video blog about Georgian music. She also launched artistic cooperation with Georgian musicians in the framework of Creative Europe residency (I-portunus).

Just when she seemed to be getting back on track, she encountered another obstacle in her path – a painful injury that turned everything upside down. In January, she slipped on the ice and fell on her hand so miserably that she suffered a tendon injury. Apart from her right hand and her ability to function on her own, her entire artistic activity suffered – her arm is her musical tool, so Joanna soon began expensive rehabilitation, which must continue so that her arm regains its efficiency and she can play with it again.

The final nail in the coffin for Joanna’s plans turned out to be the last weeks. In the part of Tbilisi where she rented a flat, there has been a real plague of insects spread by pigeons. The artist’s flat was infested with omnivorous carpet beetles and other insects that destroyed her clothes, rehabilitation equipment and punctured her instruments. Joanna is fighting the infestation with available means, which is extremely expensive and difficult.  The pictures of destroyed instruments and personal belongings were shocking to us.

In this state – in the situation of a total lack of funds for rehabilitation, for renovation of instruments, for completion of a musical project which has to be settled – Joanna came to the Polish Music Foundation.

We decided to help Joanna out of all these accumulated problems. We want her hand to recover and allow her to carry out a Polish-Georgian musical project, and and we want Joanna to live in Tbilisi in a flat without an insect infestation.

For all this we need 35 000 PLN. We will try to get this amount for Joanna Żeber at any cost – let us help!

Please deposit money on a special subaccount for Joanna:

Polska Fundacja Muzyczna

18 1140 1977 0000 2634 0600 1030 – PLN

Or to the foundation’s currency accounts:

68 1140 1977 0000 2634 0600 1003 – USD

88 1140 1977 0000 2634 0600 1031 – EUR

Title: Joanna Żeber

Note for those making donations from outside the European Union:

– IBAN is the account number preceded by PL

– SWIFT code mBank S.A: BREXPLP

Support Joanna Żeber in her return to artistic activities

Let us together help her heal her hand from injury, renovate her instruments and return to artistic activities. On behalf of Joanna, we ask for support – every gesture is worth its weight in gold. We all would certainly like to hear Yoanna Ayers perform live in Poland soon.