O Fundacji

Co jest grane? 

Polska Fundacja Muzyczna jest organizacją pożytku publicznego, której celem jest niesienie pomocy, w tym pomocy społecznej, Ludziom Muzyki, ich rodzinom i bliskim, znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych oraz upamiętnianie osób zasłużonych dla środowiska muzycznego.

Jesteśmy fundacją środowiskową, działającą od 2003 roku wśród Ludzi Muzyki i na ich rzecz. 

Przeczytaj Statut Polskiej Fundacji Muzycznej

PFM prowadzi akcje pomocowe na rzecz konkretnych osób, które z powodu chorób, bądź zdarzeń losowych znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.
PFM obejmuje swoim patronatem wydawnictwa i wydarzenia organizowane na rzecz Ludzi Muzyki potrzebujacych wsparcia. 

PFM nie udziela pożyczek i kredytów, a także nie przeznacza funduszy na naukę oraz zakup instrumentów muzycznych.

Nasz zespół 

Zarząd Fundacji:

Tomasz Kopeć
Prezes Zarządu
Dorota Janczarska
Członkini Zarządu

Zespół Fundacji:

Magdalena Porzyńska
Koordynatorka
Adam Kałużny
Webmaster
Paweł Wroniszewski
Grafik

Rada Fundacji:

Jakub Sienkiewicz
Przewodniczący Rady
Magda Umer
Członkini Rady
Kayah
Członkini Rady
Monika Kuszyńska
Członkini Rady
Ewa Galin
Członkini Rady
Mirosław Gancarz
Członek Rady
Andrzej Korczak
Członek Rady
Andrzej Puczyński
Członek Rady
Piotr Rodowicz
Członek Rady

Jak pomagamy? 

Od momentu rozpoczęcia działalności w 2003 r. PFM ma podstawowe narzędzia, by w sytuacjach tego wymagających, wesprzeć, organizować i koordynować akcje pomocowe na rzecz osób, których sytuacja, choroba lub przypadek losowy powodują konieczność podjęcia natychmiastowych i konkretnych działań. 

Oprócz tego gromadzimy środki, które tworzą specjalne fundusze: FUNDUSZ POMOCOWY PFM, FUNDUSZ MENADŻERÓW, FUNDUSZ im. ZBYSZKA WEGEHAUPTA, FUNDUSZ im. ADAMA SMUTNEGO PERNALA.

Potrzebujesz pomocy?
❤️ Chcesz pomóc?

Skąd środki na działalność? 

Podstawowym założeniem PFM jest jej wspieranie przez samych Ludzi Muzyki. Promujemy misję PFM i przekonujemy środowisko muzyczne, że warto wspomagać fundusz instytucji, mogącej w przyszłości być źródłem pomocy dla nich samych. 
Są liczni chętni do uczestnictwa i organizacji specjalnych koncertów lub imprez na rzecz PFM. Poza tym, wielu Artystów przekazało na rzecz PFM przedmioty, które zostaną wystawione na licytacje. Dochód z aukcji zostanie przeznaczony na realizację celów statutowych PFM. 

Jesteśmy przekonani, że w niesieniu pomocy Ludziom Muzyki w trudnych sytuacjach życiowych możemy także liczyć na fanów i zaprzyjaźnione instytucje.

Główną bazę pomocową stanowią wpłaty procenta podatku na rzecz PFM, która jest organizacją pożytku publicznego (OPP). 

Zobacz Sprawozdania z działalności PFM

Informacja dla mediów

Informacje do pobrania

Dlaczego powstała PFM?

Fundacja została zarejestrowana w 17 listopada 2003 r. a jej Fundatorem był Związek Producentów Audio Video.

Tomasz Kopeć, Prezes Zarządu PFM:

W czasie blisko 3 letniej walki z rakiem Jackowi Kaczmarskiemu pomagało solidarnie bardzo wielu Artystów, wielu Jego miłośników i instytucji. Prawdziwym jednak kłopotem był brak przy środowisku artystycznym instytucji pomocowej. Brakowało miejsca i ludzi, którzy służyliby organizacją, koordynacją i informacją w sytuacjach konkretnych działań na rzecz Jacka, lub innych potrzebujących. Na jednym ze spotkań Związku Producentów Audio Video pojawiła się idea, by taką instytucję powołać do życia. W związku ze znajomością realiów naszej branży oraz chwilą wolnego czasu podjąłem się zorganizowania i rejestracji Polskiej Fundacji Muzycznej.

W kwietniu 2004 roku odszedł Jacek Kaczmarski, po nim Natasza Czarmińska. Wcześniej Łucja Prus, Grzegorz Ciechowski, Czesław Niemen… To wszystkim z nas znane, najbardziej tragiczne zdarzenia. Wśród przyjaciół muzyków jest jeszcze wiele, mam nadzieję nie aż tak przykrych sytuacji, ale z pewnością wymagających pomocy lub wsparcia. Razem możemy coś zrobić. Póki można pomóc, to pomóc trzeba…