O Fundacji

Co jest grane? 

Polska Fundacja Muzyczna jest organizacją pożytku publicznego, której celem jest niesienie pomocy, w tym pomocy społecznej, Ludziom Muzyki, ich rodzinom i bliskim, znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych oraz upamiętnianie osób zasłużonych dla środowiska muzycznego.
Jesteśmy fundacją środowiskową, działającą wśród Artystów i na ich rzecz. 
Przede wszystkim na rzecz muzyków-wykonawców, utrzymujących się na co dzień z grania, lub śpiewania.

PFM prowadzi akcje pomocowe na rzecz konkretnych osób, które z powodu chorób, bądź zdarzeń losowych znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.
PFM obejmuje swoim patronatem wydawnictwa i wydarzenia organizowane na rzecz Ludzi Muzyki potrzebujacych wsparcia. 

PFM nie udziela pożyczek i kredytów, a także nie przeznacza funduszy na naukę oraz zakup instrumentów muzycznych.

Przeczytaj Statut Polskiej Fundacji Muzycznej

Nasz zespół 

Organem uchwałodawczym, opiniotwórczym, inicjatywnym i nadzorczym jest Rada Fundacji, pod przewodnictwem Jakuba Sienkiewicza.
W skład Rady PFM wchodzą również: Monika Kuszyńska, Kayah, Magda Umer, Ewa Galin, Mirosław Gancarz, Andrzej Korczak, Andrzej Puczyński i Piotr Rodowicz. Założenia przyjęte przez Radę PFM wprowadza w życie Zarząd, w składzie Tomasz Kopeć – Prezes, Magdalena Turowska-Kowalczyk – Członkini Zarządu, Dorota Janczarska – Członkini Zarządu.

Jak pomagamy? 

Od momentu rozpoczęcia działalności w 2003 r. PFM ma podstawowe narzędzia, by w sytuacjach tego wymagających, wesprzeć, organizować i koordynować działania na rzecz osób, których sytuacja, choroba lub przypadek losowy powodują konieczność podjęcia natychmiastowych i konkretnych działań. 

Oprócz tego gromadzimy środki, które tworzą specjalny Fundusz Pomocowy, będący w gotowości do bieżącego reagowania w skali i przypadkach mniej problemowych. Pomoc taka jest sformalizowana w oparciu o regulamin i precyzyjne dane o tym, kto, w jakich sytuacjach i na co może liczyć ze strony PFM.  

Skąd środki na działalność? 

Podstawowym założeniem PFM jest jej wspieranie przez samych Artystów-Wykonawców. Będziemy promować misję PFM i przekonywać środowisko, że warto wspomagać fundusz instytucji, mogącej w przyszłości być źródłem pomocy dla nich samych. 
Oprócz tego będziemy starać się pozyskiwać pomoc finansową i rzeczową od innych osób fizycznych i instytucji. 

Poza tym, wielu Artystów przekazało już na rzecz PFM przedmioty, które zostały wystawione na licytacje. Dochód z aukcji został przeznaczony na realizację celów statytowych PFM. 
Są też liczni chętni do uczestnictwa i organizacji specjalnych koncertów lub imprez na rzecz PFM.

Główną bazę pomocową stanowią wpłaty 1% podatku na rzecz PFM, która jest organizacją pożytku publicznego (OPP). 

Zobacz Sprawozdania z działalności PFM

Dlaczego powstała PFM?

Fundacja została zarejestrowana w 17 listopada 2003 r.

Tomasz Kopeć, Prezes Zarządu PFM:

W czasie blisko 3 letniej walki z rakiem Jackowi Kaczmarskiemu pomagało solidarnie bardzo wielu Artystów, wielu Jego miłośników i instytucji. Prawdziwym jednak kłopotem był brak przy środowisku artystycznym instytucji pomocowej. Brakowało miejsca i ludzi, którzy służyliby organizacją, koordynacją i informacją w sytuacjach konkretnych działań na rzecz Jacka, lub innych potrzebujących. Na jednym ze spotkań Związku Producentów Audio Video pojawiła się idea, by taką instytucję powołać do życia. W związku ze znajomością realiów naszej branży oraz chwilą wolnego czasu podjąłem się zorganizowania i rejestracji Polskiej Fundacji Muzycznej.

W kwietniu 2004 roku odszedł Jacek Kaczmarski, po nim Natasza Czarmińska. Wcześniej Łucja Prus, Grzegorz Ciechowski, Czesław Niemen… To wszystkim z nas znane, najbardziej tragiczne zdarzenia. Wśród przyjaciół muzyków jest jeszcze wiele, mam nadzieję nie aż tak przykrych sytuacji, ale z pewnością wymagających pomocy lub wsparcia. Razem możemy coś zrobić. Póki można pomóc, to pomóc trzeba…