Pomagaliśmy

Joanna Belon

Muzycy zespołu Blade of Perdition

Jan Borkowski

Piotr Bot – warszawski kataryniarz

Marysia Bręczewska

Robert Brylewski

Elżbieta Dmoch

Katarzyna Gaertner

Kasia i Maciej Grygiel

Grzegorz Grzyb

Maciej Grzybowski

Marek Karewicz

Dzieci Jurka Kawalca

Włodzimierz Kowalczyk

Michał Kulenty

Eryk Kulm

Sławomir Kulpowicz

Monika Kuszyńska

Sonia Lasoń

Joanna Lewandowska

Gienek Loska

Zbigniew Łapiński

Wanda Narkiewicz-Jodko

Marcin Pendowski

Adam „Smutny” Pernal

Łucja Prus

Wojciech Przybylski

Roman Roczeń

Marcin Rudziński

Janusz Skowron

Janusz Stefański

Tomasz Szukalski

Jarosław Śmietana

Wanda Warska

Zbigniew Wehegaupt

Dzieci Irka „Messaliny” Wójcickiego

Małgorzata Zwierzchowska

Joanna Żeber

Rodzina Piotra Stopy Żyżylewicza