Pomagaliśmy

Joanna Belon

Muzycy zespołu Blade of Perdition

Jan Borkowski

Piotr Bot – warszawski kataryniarz

Robert Brylewski

Elżbieta Dmoch

Katarzyna Gaertner

Grzegorz Grzyb

Maciej Grzybowski

Marek Karewicz

Dzieci Jurka Kawalca

Włodzimierz Kowalczyk

Michał Kulenty

Eryk Kulm

Sławomir Kulpowicz

Monika Kuszyńska

Gienek Loska

Zbigniew Łapiński

Wanda Narkiewicz-Jodko

Adam „Smutny” Pernal

Łucja Prus

Wojciech Przybylski

Janusz Skowron

Janusz Stefański

Tomasz Szukalski

Jarosław Śmietana

Wanda Warska

Zbigniew Wehegaupt

Małgorzata Zwierzchowska

Joanna Żeber

Rodzina Piotra Stopy Żyżylewicza