Pomoc dla Marysi Bręczewskiej

We wrześniu 2005 zakończyła się akcja pomocowa Marysi Bręczewskiej – wokalistce, u której lekarze stwierdzili bardzo zaawansowane stwardnienie rozsiane.

W pierwszej połowie 2004 r. u Marysi Bręczewskiej zdiagnozowano stwardnienie rozsiane. Chorobę centralnego układu nerwowego o nieznanej przyczynie, na którą nie znaleziono dotychczas skutecznego lekarstwa. Stwardnienie rozsiane bardzo często przebiega z tzw. rzutami, po których dzięki gaszeniu lekami ognisk zapalnych następuje polepszenie stanu zdrowia i częściowy lub całkowity powrót do stanu „przed”. Każdy jednak następny rzut powoduje większe spustoszenia w układzie nerwowym, a odbudowa zniszczeń staje się coraz trudniejsza. W konsekwencji prowadzi to do dużej niepełnosprawności układu nerwowego: osłabienia lub niedowład mięśni, zaburzenia równowagi, wzroku, czucia.
Marysia w okresie niespełna dwóch lat, przeszła 3 rzuty choroby, z czego dwa wymagały hospitalizacji. Ze względu na jej młody wiek i wysoką intensywność choroby, jedynym ratunkiem jest kosztowna terapia lekiem z grupy interferonów – a na taką terapię nie stać Marysię.

Organizacją pomocy dla Marysi zajął się Wacław Juszczyszyn (Wolna Grupa Bukowina), który zwrócił się do Polskiej Fundacji Muzycznej z propozycją objęcia patronatu nad akcją.

Przyjaciele Marysi zorganizowali szereg koncertów charytatywnych. W ten sposób w akcję pomocową zaangażowało się – Stare Dobre Małżeństwo, Wolna Grupa Bukowina, Jerzy Filar, Mariusz Lubomski, Małżeństwo z Rozsądku i inni. Na koncertach połączonych z licytacjami specjalnie na tę okazję nagranych singli (z niepublikowanymi jak dotąd piosenkami wykonawców) zebrano ponad 10 tysięcy złotych.

Polska Fundacja Muzyczna, która objęła akcję patronatem, zwróciła się z apelem do środowiska muzycznego o przekazanie 1% podatku za rok 2004 na konto PFM (organizacji pożytku publicznego). Zebrane środki finansowe apoczątkowały Fundusz Pomocowy PFM. Z tego Funduszu Polska Fundacja Muzyczna pokryla koszt zakupu sprzetu rehabilitacyjnego dla Marysi Bręczewskiej o wartości 1139 zł.