Podatki od pomocy udzielonej przez PFM

Pamiętaj!
PFM nie potrąca zaliczek na poczet podatków i nie przygotowuje deklaracji PIT dla podopiecznych. Podopieczni Fundacji mający zobowiązania podatkowe muszą je rozliczyć samodzielnie.

Informacja o wysokości podatku od udzielonych przez Fundację świadczeń zależy od rodzaju umowy zawartej z Fundacją.

  1. Umowa darowizny (pieniężnej lub niepieniężnej)

Od świadczenia udzielonego prze Fundację na podstawie umowy darowizny obdarowany powinien zapłacić podatek od spadków i darowizn zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Więcej na stronie: https://www.podatki.gov.pl/pcc-sd/rozliczenie-podatku-sd-od-darowizny/

  1. Nieodpłatne świadczenie (np. pokrycie kosztów leczenia, zakup sprzętu, zwrot kosztów transportu osoby niepełnosprawnej) 

Podopieczny zobowiązany jest do opłacenia podatku od dochodu na zasadach ogólnych (stawka przewidziana przez ustawę PIT, zależna od wysokości naszych dochodów – odpowiednio 18 lub 32%.)

UWAGA! 

Osoby spełniające kryteria opisane w Regulaminie Pomocy Społecznej udzielanej przez PFM mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od nieodpłatnych świadczeń w ramach pomocy społecznej.

  1. Pomoc społeczna

Pomoc społeczna udzielana jest na podstawie uchwały Zarządu PFM podjętej po weryfikacji spełnienia przez podopiecznego warunków określonych w Regulaminie. 

źródło: https://poradnik.ngo.pl/pomoc-udzielana-przez-organizacje-osobom-prywatnym