Janusz Skowron

luty 2019

Z ogromnym żalem zawiadamiamy, że 27 lutego 2018 odszedł od nas Janusz Skowron.

Tak bywa z pomaganiem w Fundacji, czasem jest “na styk”…

Dzięki koncertowi przyjaciół i wpłatom darczyńców mogliśmy wspierać Janusza od października 2018 r. w kwocie 13 200 pln – miesięczna renta pomagała w tych trudnych dla Niego miesiącach. 
W 14 lutego 2019 r. PFM zakupiła dla Janusza wózek inwalidzki, na koncie zostało 46,78 złotych…

wrzesień 2018

Podczas koncertu Przyjaciół dla Janusza Skowrona, prócz doskonałej muzyki i atmosfery w klubie 12on14 powstały doskonałe zdjęcia, jakie udostępnił nam fotograf Piotr Szajewski – nie umiałem wybrać, publikuję więc wszystkie.

Koncert przyniósł aż 10 217, 24 pln! W połączeniu ze zbiórką Polskiej Fundacji Muzycznej mamy na koncie dla Janusza kwotę 12 917, 24 pln!

Dziękujemy właścicielom klubu, wszystkim wspierającym i promującym i rzecz jasna muzykom, którzy podzielili się z Januszem sowim talentem i przyjaźnią.

Jeszcze w tym miesiącu Fundacja rozpocznie wypłaty miesięcznych kwot, jakie pozwolą przez kilka miesięcy wesprzeć proces leczenia i rehabilitacji Janusza Skowrona.
Oczywiście poza tym cały czas konto przyjmuje wpłaty od darczyńców.

Dziękujemy serdecznie słuchaczom, którzy kupili bilety i pamiątki podczas aukcji w klubie 12on14.

Pomoc dla Janusz Skowrona

W czerwcu 2018 roku zdiagnozowano u Janusza Skowrona nowotwór jelita grubego. W sierpniu wykonano operację wspomagającą. W wyniku komplikacji we wrześniu trzeba było wykonać kolejną. Po rekonwalescencji czeka muzyka radioterapia i chemioterapia, a po nich być może trzecia operacja. Dlatego PFM uruchamia kolejną akcję pomocową, wkrótce napiszemy o koncercie dla Janusza.

Janusz to wybitny pianista jazzowy, kompozytor i aranżer. wymieńmy tylko nazwiska muzyków, z którymi współpracował dotychczas: Tomasz Stańko (zespół Free Electronic), Krzesimir Dębski (grupa String Connection), Zbigniew Namysłowski, Krzysztof Ścierański, Zbigniew Wegehaupt, Maciej Strzelczyk, Zbigniew Jaremko, Erick Marienthal, Bill Evans, Dean Brown i Randy Brecker, … ale też Łucja Prus, Maryla Rodowicz, Ewa Bem, Hanna Banaszak, Perfect i Lady Pank, Walk Away…
Niemal nieprzerwanie od 1982 jest corocznym laureatem Jazz Top – ankiety czytelników pisma Jazz Forum. Imponująca jest dyskografia artysty – uczestniczył w nagraniu ponad 60 płyt. 
Mamy nadzieję, że lista dokonań Janusza Skowrona będzie się nadal wydłużać.