Potrzebujesz pomocy?

Komu pomaga Polska Fundacja Muzyczna?

Ludziom Muzyki, ich rodzinom i bliskim

„Ludzie Muzyki” to osoby zawodowo związane z branżą muzyczną, w szczególności, ale nie wyłącznie: artyści-wykonawcy, kompozytorzy, aranżerzy, producenci muzyczni, realizatorzy dźwięku, menadżerowie muzyków, członkowie ekip technicznych realizujących koncerty, organizatorzy koncertów, wydawcy płytowi, dziennikarze muzyczni, krytycy muzyczni, nauczyciele muzyki, osoby wytwarzające i naprawiające instrumenty muzyczne, stroiciele.


W jakich sytuacjach Polska Fundacja Muzyczna udziela pomocy?

W trudnych sytuacjach życiowych

Najczęściej pomagamy osobom wymagającym długotrwałego, kosztownego leczenia lub rehabilitacji, poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, wskutek klęsk żywiołowych, zdarzeń losowych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie, przedstaw nam swoją sytuację – postaramy się pomóc na miarę naszych możliwości.
PFM nie przeznacza środków finansowych na naukę oraz zakup instrumentów muzycznych, nie udziela stypendiów, pożyczek ani kredytów.


Jaką pomoc mogę uzyskać od PFM?

  • Długofalową pomoc finansowaną z ogłoszonej na Twoją rzecz celowej Akcji Pomocowej
    po podpisaniu umowy
  • Jednorazową pomoc finansową z Funduszy Pomocowych PFM zgodnie z Regulaminem: PRZECZYTAJ

Co muszę przygotować, żeby zwrócić się o pomoc do Polskiej Fundacji Muzycznej?

Zanim się z nami skontaktujesz przygotuj odpowiedzi na pytania:

  1. Jaki jest cel pomocy? 
  2. Jaka kwota jest potrzebna do realizacji tego celu?
  3. Jak długo możesz potrzebować pomocy?
  4. Ile wynoszą Twoje dochody, jaki jest dochód na członka Twojej rodziny?

W jaki sposób mogę zwrócić się o pomoc do Polskiej Fundacji Muzycznej?

Zadzwoń, napisz mail lub wypełnij ankietę

ankieta: LINK DO ANKIETY
mail: pomoc@pfm.waw.pl
tel. +48 604 963 056 – koordynatorka PFM Magdalena Porzyńska


Czy pomoc udzielana przez PFM jest opodatkowana?

Co do zasady TAK, jednak zwolnione z podatku są świadczenia udzielane w ramach pomocy społecznej

  • INFORMACJA o podatkach od pomocy udzielanej przez PFM: PRZECZYTAJ
  • REGULAMIN udzielania pomocy społecznej przez Polską Fundację Muzyczną: PRZECZYTAJ