Antologia Jacka Kaczmarskiego

W czerwcu 2004 r. miał premierę unikatowy album – box zawierający wszystkie 22 oficjalne albumy nagrane przez Jacka Kaczmarskiego, m.in. niepublikowane wcześniej w Polsce: “Strącenie Aniołów”, “Karmaniolę”, “Chicago Live”, “Litanię”.

Jacek wiedział i cieszył się na myśl o wydawnictwie. Szkoda, że nie udało się zdążyć z wręczeniem Jackowi pierwszego egzemplarza…

We wstępie do albumu piszę też o Polskiej Fundacji Muzycznej i jej źródłach.

Pewnie nie każdy będzie mieć ten box, dlatego cały tekst publikujemy na stronie PFM.
To pierwsze wydawnictwo, na którym znalazło się logo Polskiej Fundacji Muzycznej

Tomasz Kopeć