Spotkanie świąteczne PFM w klubie TAM TAM

9 grudnia 2004 roku w warszawskim klubie Tam – Tam odbyło się świąteczne spotkanie z okazji pierwszej rocznicy działalności Polskiej Fundacji Muzycznej. Celem spotkania było podsumowanie roku działalności PFM, a także przedstawienie jej celów i projektów na przyszłość. W czasie uroczystości przeprowadzona została aukcja unikatowych Kalendarzy. Całkowity dochód z ich sprzedaży zainauguruje Fundusz Pomocowy PFM. Fundusz ten ma stanowić bazę finansową dla akcji pomocy konkretnym artystom, znajdującym się w szczególnie w trudnych sytuacjach. Fundusz zasilany będzie również poprzez wpłaty w wysokości 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Każdy podatnik może dokonać takiej wpłaty bezpośrednio na konto instytucji posiadającej status organizacji pożytku publicznego i odpisać wpłaconą kwotę od podatku.

Tomasz Kopeć, Prezes Zarządu PFM zapowiada, iż: “Muzycy znajdujący się w szczególnie trudnych sytuacjach życiowych będą mogli skorzystać z Funduszu w drugiej połowie 2005 roku. Do tego czasu będziemy gromadzić środki finansowe i tworzyć szczegółowy regulamin korzystania z Funduszu”.