Specjalna nagroda dla Prezesa Polskiej Fundacji Muzycznej

Coroczna gala Fryderyków to jedno z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu każdego miłośnika muzyki. W tym roku w szczecińskim Domu Kultury “Krzemień” zostały wręczone nagrody muzyczne za 2020 rok, których z powodu pandemii nie można było odebrać wcześniej. Radość nagrodzonych była jednak nie mniejsza niż każdego roku.

Tym milej nam poinformować, że podczas tak uroczystej gali nagrodzony został również specjalną nagrodą – Prezes Polskiej Fundacji Muzycznej – Tomasz Kopeć, za wieloletnią pracę i niezwykłe zaangażowanie w niesienie pomocy ludziom muzyki w Polsce.

Cieszy nas docenianie działalności Fundacji – takie gesty to dla nas również sygnał – co uwydatniła również pandemia – jak potrzebna jest nasza działalność i że jest ona dostrzegana w środowisku muzycznym. Gratulujemy Prezesowi i dziękujemy w imieniu Fundacji!