Pożegnanie Pana Jana Narkiewicza-Jodko (Jana Borkowskiego)

W dniu 6 września 2021 roku pożegnaliśmy Pana Jana Narkiewicza-Jodko (Jana Borkowskiego), legendarnego dziennikarza Trójki, pasjonata muzyki, popularyzatora jazzu, przyjaciela Agnieszki Osieckiej i mnóstwa muzyków – urna Jana została złożona w grobie rodzinnym na Powązkach.

To była pierwsza w dziejach Fundacji akcja pomocowa dla muzycznej rodziny, gdy w zasadzie jednocześnie zachorowało znane małżeństwo – Wandy Narkiewicz–Jodko z Alibabek i Jana Narkiewicza–Jodko (Jan Borkowski) z radiowej Trójki.

Za zebrane podczas zbiórki środki udało się wyremontować łazienkę do korzystania przez osoby niepełnosprawne ruchowo, udało się też opłacić badania i wizyty lekarskie, podarować wózek inwalidzki.

Tak jak Wanda i Jan prawie jednocześnie zachorowali, tak samo rok po sobie od nas odeszli. Będzie ich nam brakować, będziemy o nich pamiętać…

Dziękujemy wszystkim za udział w tej akcji pomocowej. Konto Wandy i Jana Borkowskich zostało zamknięte, pozostałe na nim 286,96 PLN zostało przekazane na Fundusz Pomocowy PFM, służący wszystkim potrzebującym.