Posiedzenie Rady Polskiej Fundacji Muzycznej

Działalność Fundacji to nie tylko zbiórki środków finansowych, rzeczowych i pomoc potrzebującym – od Rady Fundacji i osób odpowiedzialnych za zarządzanie pracą całości wymaga się pracy i zatwierdzania istotnych dla organizacji zmian, transparentne procedury są niezbędne dla codziennej prawidłowej działalności PFM. Kolejne posiedzenie Rady odbyło się 20 maja 2021 roku, z powodu ograniczeń związanych z pandemią musiało się odbyć w formule online.

W posiedzeniu wzięli udział:
• Przewodniczący Rady PFM Jakub Sienkiewicz, oraz jej członkowie: Dorota Janczarska, Monika Kuszyńska, Mirosław Gancarz, Andrzej Korczak, Andrzej Puczyński, ,
• Członkowie Zarządu PFM: Tomasz Kopeć i Magdalena Turowska-Kowalczyk
• Webmaster PFM (nowy współpracownik Fundacji): Adam Kałużny.

Spotkanie stanowiło okazję do omówienia działań podjętych przez naszą Fundację w szczególnie trudnym dla środowiska muzycznego roku 2020 i zatwierdzenie sprawozdania finansowego.
Głównym jednak i najważniejszym celem na wniosek Zarządu było omówienie i zatwierdzenie planowanych zmian w Statucie Polskiej Fundacji Muzycznej. Uchwalone jednogłośnie zmiany idą w kierunku unowocześnienia, uwspółcześnienia zapisów, a także zmian w celach Fundacji i sposobach ich realizacji, gdyż tworzony 18 lat temu Statut warto było poddać należnej mu rewitalizacji.
Natychmiast po ich zatwierdzeniu w KRS, w specjalnym artykule przekażemy główne założenia i zmiany w Statucie naszej Fundacji.

Posiedzenie przebiegło w dobrej i twórczej atmosferze, choć mamy nadzieję, że kolejne uda nam się przeprowadzić już całkowicie realnie, bo bardzo cenimy nasze spotkania na żywo, za którymi już bardzo tęsknimy.