Piękny gest z konferencji #CultureonLive

Miło nam poinformować, że prelegentki drugiej edycji konferencji #CultureonLive zorganizowanej przez Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, panie: Nancy Baym (Microsoft Research New England) i Doris Sommer (Harvard University), przekazały swoje honoraria na rzecz Funduszu Pomocowego Polskiej Fundacji Muzycznej, która na co dzień niesie pomoc ludziom muzyki znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych. O tym pięknym geście Prezes Zarządu PFM został powiadomiony tuż przed sesją Zarządu ZAIKSU. Krótkie rozmowy z :Januszem Foglerem, Miłoszem Bembinowem, Tomkiem Lipińskim, Rafałem Bryndalem, Tamarą Kamińska, Markiem Hojdą, z pewnością zaowocują dobrą współpracą w przyszłości.

Za ten piękny gest – imieniu Fundacji i naszych podopiecznych serdecznie dziękujemy!

fot. Jacek Barcz
Na zdjęciu (od lewej): dr Miłosz Bembinow (Wiceprezes Stowarzyszenia Autorów ZAiKS), Tomasz Kopeć (Prezes Zarządu PFM) oraz prof. Janusz Fogler (Prezes Stowarzyszenia Autorów ZAiKS).