Nowa akcja – Pomoc dla Tadeusza Łyskawy z Papa Dance

Wszyscy pamiętają zespół Papa Dance i niewątpliwe sukcesy jakie osiągał na przełomie lat 80. i 90. na polskiej scenie muzycznej. Nikomu nie trzeba przypominać ich największych hitów – „Maxi Singiel”, „Nasz Disneyland” czy „Naj Story” – które przez lata podbijały wszystkie polskie listy przebojów, włącznie z Listą Przebojów Programu III.

Tadeusz Łyskawa – tworzył pierwszy skład grupy. Koncertował, wielokrotnie brał udział w Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, skąd zespół wracał z nagrodami – także tymi najcenniejszymi – publiczności. A gdy grupa w 2001 roku ogłosiła swój powrót – brał czynny udział w jej reaktywacji.


W sierpniu 2022r. Tadeusz przeszedł zawał serca, a w styczniu 2023r. doznał rozległego niedokrwiennego udaru mózgu. Był hospitalizowany w placówkach publicznej i prywatnej służby zdrowia (na oddziałach neurologii i rehabilitacji neurologicznej).

Konsekwencjami po udarze mózgu są nadal utrzymujący się niedowład prawej ręki i nogi, głęboka afazja i padaczka.  Ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dzięki ciężkiej pracy nad sobą i dotychczasowym zabiegom rehabilitacyjnym obecnie Tadeusz Łyskawa chodzi na krótkie dystanse podpierając się trójnogiem. Niestety nadal nie porusza ręką. Nie jest zdolny do samodzielnego życia i wymaga całodobowej opieki, a także systematycznej rehabilitacji i terapii logopedycznej.

W ramach publicznej służby zdrowia z częstotliwością 1 x w tygodniu lub 1 x na dwa tygodnie może skorzystać z 30 min terapii logopedycznej co jest kroplą w morzu jego potrzeb. Nie przysługują mu świadczenia rehabilitacyjne ruchowe z NFZ i świadczenie pieniężne wspierające dla osób niepełnosprawnych, gdyż od listopada 2023 r. przebywa w DPS-ie. Nie nabył uprawnień do renty, gdyż zabrakło mu 1,5 roku pracy więc w ramach podtrzymywanej działalności gospodarczej opłaca składki do ZUS-u. Pieniądze z wynajmu mieszkania pobierane są na pokrycie kosztów utrzymania w DPS-ie


Oprócz systematycznych działań rehabilitacyjnych i logopedycznych niezwykle pomocne w jego powrocie do zdrowia i skracające czas tego powrotu, mogą okazać się zabiegi mikropolaryzacji mózgu i założenie ortezy sterowanej elektrodami na niewładną rękę. Zarówno zabiegi z mikropolaryzacji mózgu jak i zakup ortezy nie są finansowane przez NFZ.

Jedno spotkanie z logopedą to koszt 130 złotych, z rehabilitantem 200 złotych, pod koniec zeszłego roku Fundacja przeznaczyła Tadeuszowi wypłatę z Funduszu Pomocowego, która finansuje kilkanaście takich zabiegów.

Koszty dotychczasowej prywatnej rehabilitacji ponosili przyjaciele Tadeusza, teraz wraz z zespołem Papa Dance chcemy rozpocząć zbiórkę by Fundacja mogła sfinansować jak najwięcej zabiegów rehabilitacyjnych dla Tadeusza Łyskawy.

Tadeuszowi zależy na wychodzeniu z kryzysu zdrowotnego szczególnie ze względu na 5-letniego synka, z którym jest silnie związany.

Utworzyliśmy specjalne konto 82 1140 1977 0000 2634 0600 1042 – TADEUSZ ŁYSKAWA, działa też fundacyjna wirtualna puszka.

Ponadto od tego roku, można wesprzeć Tadeusza podczas wypełniania tegorocznego PITu, przekazując mu 1,5% podatku.