Przekaż 1,5% podatku dla naszych podopiecznych!

Dla każdej organizacji pożytku publicznego właśnie zaczyna się kluczowy moment – do 30 kwietnia Urzędy Skarbowe będą przyjmować rozliczenia za 2023 rok. Będziemy bardzo szczęśliwi, jeżeli i w tym roku przekażecie 1,5 procent swojego podatku na rzecz Polskiej Fundacji Muzycznej i naszych podopiecznych❤

Środki przekazane przez podatników, jak co roku, wykorzystamy do zaspokojenia i zabezpieczenia niezbędnych potrzeb rehabilitacyjnych, terapeutycznych i życiowych naszych Beneficjentów.

Prosimy, pamiętajcie, że pod szerokim pojęciem „Ludzie Muzyki i ich najbliżsi” kryją się prawdziwe, często dramatyczne, historie przewlekłych chorób, które atakują nagle i uniemożliwiają normalne funkcjonowanie, a wręcz wymagają przemodelowania życia – nie tylko osób chorujących, ale również ich opiekunów.

Jeżeli macie taką możliwość – wystarczy wypełnić w Waszym rozliczeniu jedną, dodatkową rubrykę, aby 1,5% podatku zasiliło konto konkretnej osoby!

Podajcie w niej nasz nr KRS – 0000179888 oraz cel szczegółowy – np. imię i nazwisko z poniższej listy.

W tym roku indywidualne akcje będziemy prowadzić dla 11 naszych podopiecznych. Są nimi: Elżbieta Dmoch, Helena i Milena Gąssowskie, Jacek Janiszewski, Jan A.P. Kaczmarek, Tadeusz Łyskawa, Arkadiusz Maniuk, Maciej Miernik, Wojciech Morawski, Rodzina Barta Sosnowskiego, Leszek Świerszcz i Maciej Ulatowski.