Pomoc dla Macieja Grzybowskiego

Polska Fundacja Muzyczna zareagowała na apel wybitnych Twórców i Przyjaciół Macieja Grzybowskiego:

Przeżywamy wszyscy czas trudny, który domaga się szczególnej wzajemnej troski i wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, empatii i reagowania na krzywdę, która dzieje się w bliższej i dalszej od nas przestrzeni. Los, który dotknął Macieja Grzybowskiego, pozbawiając go możliwości normalnego funkcjonowania, powinien nas zmobilizować do udzielenia mu niezbędnej pomocy.

Maciej Grzybowski należy do wybitnych osobowości świata muzyki. Jest artystą o wspaniałej wyobraźni, nieprzeciętnej inteligencji i imponującym dorobku w przynajmniej dwóch dziedzinach. Jest wytrawnym pianistą o kreatywnym podejściu zwłaszcza do muzyki najnowszej, która wiele mu zawdzięcza (wykonania dzieł Pawła Mykietyna i Pawła Szymańskiego); to wybitny interpretator dzieł Andrzeja Czajkowskiego, w muzyce którego odnalazł wyjątkową swą pasję, w istotny sposób przyczyniając się do odkrycia tej jakże ważnej dla polskiej kultury twórczości. Maciej Grzybowski jest znakomitym akompaniatorem i kameralistą, obdarzonym talentem wnikliwego obserwatora życia muzycznego i świetnym piórem, ujawniającym się w tekstach krytycznych o muzyce. Rozpoznawalna jest jego twórczość dziennikarska, recenzencka i antenowa (zaczął współpracować z Polskim Radiem).

Podstępna choroba (cukrzyca), która spowodowała konieczność amputacji nogi, przekreśliła możliwość kontynuacji jego wielokierunkowych aktywności. Jesteśmy wszyscy świadkami dramatu niezwykle wartościowego człowieka – a zarazem osoby samotnej, zdanej w chwili obecnej wyłącznie na przyjaciół i ludzi dobrej woli. Jest naszym obowiązkiem, by uczynić wszystko, co możliwe, by otworzyć dla Macieja perspektywę w miarę normalnego bytu. Zwracamy się zatem, mobilizując w pierwszej linii nas samych, do wszystkich, którzy mogą w tej sytuacji pomóc.

Najbliższym wyzwaniem jest sfinansowanie kosztownej protezy nogi i rehabilitacji, a w dalszym etapie podjęcie próby ustabilizowania jego statusu zawodowego. 

Stanisław Leszczyński, Jerzy Maksymiuk, Jadwiga Rappé, Ewa Pobłocka, Urszula Kryger, Paweł Szymański, Andrzej Bauer, Piotr Anderszewski, Krzysztof Chorzelski, Olga Pasiecznik, Andrzej Boreyko, Ewa Osińska, Krzysztof Jabłoński

Już od dzisiaj działa specjalne konto MACIEJ GRZYBOWSKI o nr 72 1140 1977 0000 2634 0600 1028.

Dla przelewów z zagranicy:

IBAN PL 72 1140 1977 0000 2634 0600 1028
SWIFT: BREXPLPW

mBank S.A.
ul. Prosta 18
00-850 Warszawa

Aktualnie zbieramy na protezę nogi dla Pana Macieja, potrzebną już za miesiąc podczas Jego turnusu rehabilitacyjnego.

Poniżej jest dostępna również możliwość szybkich płatności online:

The world is going through a very difficult time at the moment.
The importance of showing our care and empathy for the suffering around us has not been greater in our living memory.
In the last few months our dear friend Maciej Grzybowski’s failing health put him in a very precarious situation – one that urgently requires our support.


Maciej is an artist of outstanding vision and intelligence. His numerous achievements include championing modern music with inimitable passion and creativity. Leading Polish composers of our
time, such as Pawel Mykietyn and Pawel Szymanski count themselves amongst the beneficiaries of his probing interpretations. He is also a visionary interpreter of works by the hitherto forgotten maverick composer Andrzej Czajkowski – it is Maciej’s passion for his music that, almost singlehandedly, resulted in its renaissance in recent years. He is also a consummate chamber musician and accompanist, as well as an acute and perceptive observer of music and musical life. He is a sought-after music writer, critic and journalist, collaborating regularly in this capacity with the Polish Radio.


Maciej’s struggle with diabetes recently took a dramatic turn with the illness causing a leg amputation. The consequences for the continuation of Maciej’s multifaceted professional activity are grave. Maciej’s well being is now depending exclusively on the good will of his devoted friends. As such, we consider it our duty to ensure his return to relatively normal every day life. We would, therefore, like to ask as many people of good will as possible to join us in our efforts.


Our most immediate challenge is to finance the purchase of a prosthesis and to help with rehabilitation programme that will be required. A more long term concern will be to help stabilise Maciej’s professional status and ensure a fitting outlet to his continuing creativity.


Stanisław Leszczyński, Jerzy Maksymiuk, Jadwiga Rappé, Ewa Pobłocka, Urszula Kryger, Paweł Szymański, Andrzej Bauer, Piotr Anderszewski, Krzysztof Chorzelski, Olga Pasiecznik, Andrzej Boreyko

We kindly ask you for donations to the bank account under the auspices of Polish Music Foundation.