Zmiany w Zarządzie i Radzie Polskiej Fundacji Muzycznej

Podczas pierwszego tegorocznego posiedzenia Rady Polskiej Fundacji Muzycznej w dn. 20.01.2022 r., doszło do ważnych zmian w składzie jej organów statutowych.

Na wniosek Zarządu Dorota Janczarska po wcześniejszej rezygnacji z udziału w składzie Rady PFM jednogłośną decyzją obecnych na posiedzeniu członków Rady została wybrana do Zarządu Fundacji, który jest już 3 osobowy, z Tomaszem Kopciem na czele i Magdą Turowską – Kowalczyk w składzie.

Dorota Janczarska

Dorota to powszechnie znana w środowisku szanowana prawniczka, kiedyś w ZAIKSie, potem w Pomaton EMI, dzisiaj niezależna – jej doświadczenie i wiedza z pewnością pomogą Zarządowi działać lepiej i skuteczniej.

Skład Rady PFM uzupełniła Ewa Galin, wybrana jednogłośnie przez obecnych członków Rady. Ewa pracowała w RMF FM, potem w Pomaton EMI, teraz od wielu lat prowadzi samodzielnie własny management wielu artystów, m.in. ostatnio Molesty Ewenement. Liczymy na doświadczenie medialne Ewy i na jej bogate kontakty w środowisku menadżerów.

Ewa Galin

Cały Zarząd i Radę Fundacji wkrótce przedstawimy lepiej w specjalnej zakładce na naszej stronie internetowej.