Posiedzenie Rady PFM

8.11.2019 r. odbyło się Posiedzenie Rady Polskiej Fundacji Muzycznej.
Pod Przewodnictwem Kuby Sienkiewicza obradowaliśmy w składzie Rady: Magda Umer, Dorota Janczarska, Andrzej Puczyński, Andrzej Korczak, Piotr Rodowicz, Mirosław Gancarz. Obecny był też Prezes Zarządu Fundacji – Tomasz Kopeć, gościem spotkania była Magda Turowska-Kowalczyk, która decyzją Rady została członkiem Zarządu Fundacji. Magda będzie wspierać Zarząd w bieżących pracach, pomoże zreformować stronę www PFM, wesprze cyfryzację dokumentów i archiwum.

Rada przyjęła sprawozdanie Zarządu za 2018 rok, dokonano też zmiany adresu Fundacji na ul. Jordanowską 12 w Warszawie.