Podsumowanie akcji 1%

W październiku urzędy skarbowe podsumowały wpłaty z tytułu 1% dla OPP od podatników za 2020 rok.

Bardzo się cieszymy, że Polską Fundację Muzyczną wsparło kilkaset osób z całej Polski, że dzięki nim uzyskaliśmy ponad dwukrotnie wyższą niż corocznie kwotę, czyli 84 819, 90 złotych!

Te środki trafią na fundacyjne konta naszych podopiecznych wskazywanych przez Was w PIT-ach, zasilą ogólny Fundusz Pomocowy, jak też pomogą w niezbędnych wydatkach stale rozwijającej się struktury Polskiej Fundacji Muzycznej.

Dziękujemy za Waszą wrażliwość dla pomocowych idei naszej środowiskowej Fundacji. W przyszłym roku znów Was poprosimy o 1%, to już niedługo…