Akcja pomocowa dla VARIUS MANX

W kilka dni po tragicznym wypadku członków zespołu Varius Manx, poinformowaliśmy o spontanicznym uruchomieniu specjalnego subkonta, by umożliwić przekazanie pieniędzy tym, którzy natychmiast chcieli wesprzeć finansowo ofiary wypadku, w którym poszkodowani zostali: Monika Kuszyńska, Robert Janson i Michał Marciniak.

Nasza środowiskowa Fundacja musi dbać o to, by jak najlepiej rozpoznać potrzeby (np.koszty operacji, zabiegów, rehabilitacji) osób potrzebujących pomocy, ich sytuację finansową. Potem naszym zadaniem jest zebranie potrzebnych kwot, a na końcu dbałość o to, by zostały wydatkowane jak najbardziej efektywnie i przeznaczone zgodnie z wolą wszystkich darczyńców. Tak również jest i w tym przypadku.

Michał Marciniak po skomplikowanym złamaniu obojczyka wraca do zdrowia. Jego stan jest stabilny i nie wymaga opieki Fundacji.

Robert Janson jest po dwóch operacjach kręgosłupa. Ma uszkodzone płuca i nerki. Czeka go długotrwała rehabilitacja, zwłaszcza, że wystąpiły powikłania pourazowe.

Monika Kuszyńska w wyniku wypadku doznała skomplikowanego urazu kręgosłupa i rdzenia kręgowego.
Nadzieją dla Moniki może być próba podjęcia eksperymentalnego leczenia operacyjnego za granicą. Jest to kosztowny zabieg, i nie ma możliwości, aby takie leczenie zostało zrefundowane przez NFZ. Próby operacji w oparciu o hodowlę komórek macierzystych podejmują ośrodki medyczne w Izraelu, Portugalii, USA. Jeśli któraś z klinik zostanie zarekomendowana przez lekarzy opiekujących się Moniką, będziemy się starali pomóc sfinansować taki zabieg.

Zarząd Polskiej Fundacji Muzycznej podjął decyzję o przeprowadzeniu zbiórki środków na ew. operację i rehabilitację Moniki Kuszyńskiej. O tym, ile potrzeba pieniędzy, ile udało się zebrać, kiedy i gdzie mogłoby dojść do zabiegu – będziemy informować w miarę rozwoju sytuacji. Kiedy i gdzie można Monikę operować, zależy również od ilości i tempa zbieranych pieniędzy.

Formułując cel : OPERACJA KRĘGOSŁUPA I POOPERACYJNA REHABILITACJA MONIKI KUSZYŃSKIEJ, uzyskaliśmy niezbędne zgody MSWiA, MSZ i MF na zorganizowanie i przeprowadzenie ogólnokrajowej zbiórki publicznej, polegającej na :

  • dobrowolnych wpłatach na subkonto (do czerwca 2007)
  • uruchomieniu przez TP S.A. stacjonarnej linii charytatywnej czynnej od 14 lipca do 30 września 2006
    (2 zł 48 gr z VAT za połączenie – na konto dla Moniki trafi 2 zł 03 gr)
  • przeprowadzeniu akcji SMS-owej (niestety operatorzy sieci komórkowych: Orange, ERA, Plus GSM odnieśli się negatywnie i nie wsparli naszej akcji. W tym tygodniu PTK Centertel zadeklarował przekazanie PFM darowizny na rzecz Moniki Kuszyńskiej)
  • oraz na wydatkowanie zebranych środków zarówno w Polsce, jak i za granicą

Pierwszym poważnym przedsięwzięciem był koncert, który odbył się w niedzielę 16. lipca w Operze Leśnej w Sopocie. W koncercie zatytułowanym “Artyści na rzecz VARIUS MANX”, zorganizowanym i transmitowanym przez POLSAT wystąpiło wielu przyjaciół i znajomych zespołu Varius Manx. Zdjęcia z koncertu przekazał nieodpłatnie Adam Ruciński.

Jak zapewnili nas organizatorzy, dochód z biletów kupionych przez publiczność, zostanie przekazany na wskazany przez PFM cel, a dokładną kwotę poznamy we wtorek – 25 lipca. W przerwach konceru, wśród publiczności Opery Leśnej, organizatorzy konceru przeprowadzili licytację przedmiotów podarowanych przez występujących Artystów. Z tego tytułu na konto PFM wpłynęła już kwota 1405,48 pln. Pozostałe, nie zlicytowane przedmioty (CD, T-shirty, fotogramy) trafią wkrótce na aukcje Allegro (link z naszej strony internetowej).

Zarówno podczas transmisji, jak i podczas powtórek całego koncertu prezentowany był charytatywny numer Telekomiunikacji Polskiejoraz numer konta.Telekomunikacja Polska rozliczać się będzie cyklicznie a wstępne rozeznanie wskazuje na około 18000 połączeń, co oznacza wpływ około 36000 złotych. Na konta w Nordea Bank SA zanotowano wpłaty w wysokości 3418,40 pln (plus 1405,48 z licytacji) – stan na dzień 20 lipca.

Oczywiście Polska Fundacja Muzyczna, mając zgody MSWiA, MSZ i MF, nadal prowadzić będzie zbiórkę publiczną w innych mediach. Liczymy na współpracę i publikację nr konta i nr telefonu w prasie oraz podczas emisji programów poświęconych Varius Manx zarówno w telewizjach, jak i w rozgłośniach radiowych. PFM chętnie też obejmie patronatem różne akcje, koncerty, recitale, z których mógłby pojawić się dochód dla Moniki.

Wiemy również, że wielu przyjaciół chce wesprzeć finansowo Roberta Jansona. Każdy przelew dedykowany konkretnie Robertowi, zostanie mu przekazany specjalną darowizną. Do tego może służyć podstawowe konto naszej Fundacji, prowadzone w Nordea Bank S.A. W przypadku stwierdzenia konkretnej potrzeby, po sformułowaniu konkretnego celu, jesteśmy w stanie uruchomić zbiórkę publiczną na rzecz Roberta Jansona, o ile jego sytuacja zdrowotna i finansowa będzie takiej pomocy wymagać.

Wszyscy pragniemy pomóc. Serdecznie dziękujemy wszystkim za dotychczasowe wsparcie. Prosimy też o kolejne wpłaty i telefony (charytatywna linia czynna będzie do końca studenckich wakacji, czyli 30 września).