1% dla PFM w 2008

Wszystkie osoby, które zechcą przekazać 1% swojego podatku dochodowego na rzecz Polskiej Fundacji Muzycznej, proszone są o wskazanie naszej Fundacji w formularzu PIT poprzez wpisanie nazwy:

Polska Fundacja Muzyczna

oraz podanie numeru KRS:

Nr KRS: 0000179888

Każda przekazana złotówka trafi na Fundusz Pomocowy, z którego wypłacane są środki dla artystów muzyków , twórców, menedżerów, dziennikarzy i fotografów muzycznych, którzy z powodu chorób i innych zdarzeń losowych nie mogą uprawiać swojego zawodu i potrzebują naszego wsparcia.

Od tego roku obowiązują nowe zasady przekazywania 1% podatku dla OPP.
Najważniejsze zmiany to:

1) 1% podatku (za 2007 rok) na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego przelewać będą Urzędy Skarbowe
2) 1% podatku (za 2007 rok) odprowadzać też mogą podatnicy prowadzący działalność gospodarczą i rozliczający się według tzw. stawki liniowej.
3) Podatnik w zeznaniu rocznym określa nazwę jednej Organizacji Pożytku Publicznego oraz podaje jej numer KRS.

Nowe zasady przekazywania 1% w 2008 roku

  • podatnik wskazuje OPP i kwotę 1% w zeznaniu podatkowym – nie ma możliwości samodzielnej wpłaty 1%;
  • podatnik może przekazać odpis 1% tylko dla jednej organizacji;
  • podatnik nie ma możliwości określenia celu szczegółowego, na który chce przekazać 1%;
  • jeśli odpis przekazywany jest dla organizacji, która ma oddziały, podatnik nie ma możliwości wskazania oddziału, dla którego chciałby przekazać swój 1%. Kwota wpłynie na jedno wskazane konto organizacji;
  • organizacja nie będzie mogła się dowiedzieć, kto przekazał jej 1% – dowie się tylko, z którego urzędu skarbowego pochodzi otrzymana kwota;
  • wpłaty z urzędów skarbowych będą wpływać na konta organizacji w terminie trzech miesięcy od terminu składania zeznań podatkowych.

Kto może przekazać 1% podatku organizacjom?

  • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.
  • Uwaga: 1% przekazują więc w tym roku również podatnicy podatku liniowego, ryczałtowcy oraz podatnicy grający na giełdzie.

Jak przekazać 1% podatku organizacji pożytku publicznego?

1. Wybrać organizację pożytku publicznego, której chcemy przekazać 1%. Uwaga: należy podać pełną nazwę organizacji i numer KRS. Pomyłka w numerze KRS może prowadzić do wskazania zupełnie innej organizacji. Tutaj należy być skrupulatnym.

2. Wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 lub PIT-28)
Po wyliczeniu podatku do zapłacenia w tym roku, w ostatnich rubrykach zeznania podatkowego wpisujemy nazwę i numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym organizacja, której chcemy przekazać 1 % należnego podatku (art.45 ust.5c ustawy o pdpf). Numer ten znajdziemy m.in. na liście publikowanej przez Ministra Sprawiedliwości.

Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla OPP, nie może ona jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół (art.45 ust.5c ustawy o pdpf).

3. Emeryci i renciści, którzy otrzymują PIT roczny z ZUS, nie mają obowiązku składać dodatkowego rozliczenia rocznego. Jeżeli chcą jednak przekazać 1% swojego podatku, powinni złożyć PIT-37, wypełnić go w szczególności w rubrykach 124-126 i złożyć nie później niż 30 kwietnia 2008 r.

4. Pieniądze – 1% podatku należnego – na konto wybranej organizacji przekaże Urząd Skarbowy w terminie do 3 miesięcy – do 31 lipca 2008r. Koszty przelewu są potrącane z naszego 1%.

Uwaga: Jeżeli podatnik złoży zeznanie roczne np. w styczniu, nie przyspieszy przelewu na rzecz organizacji. Jeżeli jednak złoży zeznanie po terminie, tj. po 30 kwietnia 2008 r., wówczas urząd skarbowy pieniędzy już nie przekaże.