Zmarł Andrzej Kurylewicz

Jeden z pionierów ruchu jazzowego w Polsce w latach 50-tych. Wybitny twórca muzyki filmowej i teatralnej. Lider wielu zespołów i dyrygent wielu orkiestr. Autor pieśni do wierszy poetów niemieckiego baroku oraz do poezji J. Kochanowskiego, A. Puszkina, Cz. Miłosza i O. Mandelsztama. Twórca piosenek do tekstów m.in. Agnieszki Osieckiej i Wandy Warskiej. Kompozytor różnych form…Czytaj więcej…