POLSKA FUNDACJA MUZYCZNA SZUKA PRACOWNIKA

Poszukujemy osoby na samodzielne stanowisko Asystenta/ki Zarządu Polskiej Fundacji Muzycznej.

Asystent/ka Zarządu będzie bezpośrednio podlegać Prezesowi Zarządu, ale współpracować z całym Zarządem PFM.

Preferujemy podstawową znajomość polskiej branży muzycznej lub chęć jej szybkiego poznania.

Mile widziana podstawowa wiedza o działalności organizacji pozarządowych. Ważna jest dla nas chęć dalszego poznawania specyfiki „trzeciego sektora”, prawa i przepisów jakie obowiązują nas w codziennej działalności organizacji pożytku publicznego.

Praca ma głównie charakter biurowy, może być realizowana na powierzonym komputerze w trybie online, z regularnymi dyżurami w wybranych dniach pracy w biurze Fundacji w Warszawie.

Potrzebujemy osoby samodzielnej, otwartej, lubiącej kontakty z innymi ludźmi, potrafiącej rozwiązywać problemy, kreatywnej i wrażliwej – pracujemy z osobami potrzebującymi empatii, zainteresowania, pomocy i opieki.

Szukamy osoby potrafiącej pracować w specyficznej dziedzinie jaką jest pomaganie innym ludziom, zazwyczaj chorym. Wymaga to specyficznej wrażliwości i odporności, w zamian za wielką satysfakcję z wdzięczności ludzi, którym pomagamy.

W sytuacjach nagłych akcji pomocowych, mile widziana czasowa dyspozycyjność poza ustalonymi godzinami.

Wymagana umiejętność pracy na komputerze, w środowisku Office (Outlook, Word, Excell, Power Point). Mile widziana znajomość oprogramowania graficznego.

Niezbędna jest również podstawowa znajomość mediów społecznościowych, a po przeszkoleniu i nabyciu odpowiednich umiejętności ich samodzielne prowadzenie w imieniu Fundacji (Facebook, Instagram, Youtube, in.).

Oczekujemy umiejętności redagowania prostych tekstów do mediów społecznościowych PFM, a także przygotowania komunikacji nowo organizowanych zbiórek Fundacji.

Oferujemy pracę w niepełnym wymiarze godzin, praca możliwa już od października.

W PODSTAWOWYM ZAKRESIE OBOWIĄZKI ASYSTENTA/KI ZARZĄDU PFM BĘDĄ OBEJMOWAĆ:

Podstawowym obowiązkiem Asystenta/ki będzie stała współpraca z Prezesem Zarządu PFM oraz w wybranych zakresach z pozostałymi członkiniami Zarządu PFM.

W szczególności:

• Realizacja bieżących zadań zlecanych przez bezpośrednich przełożonych;
• W dniach pracy online – obsługa służbowego telefonu komórkowego, skrzynek mailowych i mediów społecznościowych Fundacji;
• W dniach pracy stacjonarnej – obsługa sekretariatu, telefonu stacjonarnego i komórkowego, skrzynek mailowych i mediów społecznościowych Fundacji, organizacja spotkań w biurze, przyjmowanie gości;
• Organizacja wewnętrznego obiegu korespondencji, informacji i dokumentów Fundacji;
• Przyjmowanie interesantów, współpracowników osobiście lub przez telefon, odpowiadanie na ich zapytania lub kierowanie ich do odpowiednich osób z Zarządu, Rady Fundacji, księgowości, instytucji współpracujących;
• Zapewnienie sprawnego przepływu informacji pomiędzy osobami z organów Fundacji, a jej podopiecznymi i ich bliskimi; oraz osobami/firmami współpracującymi z Fundacją, np. księgowością, grafikiem, webmasterem i in.;
• Współpraca z instytucjami służącymi podopiecznym, z którymi Fundacja współpracuje, m.in.: klinikami, przychodniami, instytucjami od rehabilitacji i fizjoterapii, firmami medycznymi, producentami i dystrybutorami sprzętu medycznego, domami opieki i in.;
• Formalna i logistyczna organizacja spotkań Zarządu Fundacji oraz posiedzeń Rady Fundacji, z przygotowaniem na spotkania odpowiednich dokumentów (uchwały, wnioski, listy obecności itp.);
• Docelowo – samodzielne prowadzenie mediów społecznościowych PFM, współpraca z webmasterem;
• Tworzenie informacji poprzez pisanie, redagowanie, formatowanie i edytowanie tekstów, listów, danych, wykresów, prezentacji na zlecenie bezpośrednich przełożonych;
• Prowadzenie kalendarza spotkań Fundacji z udziałem osób z organów Fundacji jak też zaproszonych gości;
• Prowadzenie kalendarza spotkań podopiecznych Fundacji ze specjalistami, terapeutami i in., koordynowanymi i finansowanymi przez Fundację;
• Organizacja spotkań, wyjazdów służbowych i konferencji, zgodnie z poleceniami przełożonych (w tym rezerwacja hoteli i biletów);
• Przygotowywanie sal konferencyjnych na spotkania i ich obsługa;
• Prowadzenie archiwum Fundacji w postaci uporządkowanych zbiorów dokumentów papierowych i cyfrowych oraz plików multimedialnych w chmurze PFM;
• Wszystkie inne obowiązki jakie mogą być powierzone w ramach zajmowanego stanowiska.

Zgłoszenia i dokumenty prosimy nadsyłać mailem na adres: rekrutacja@pfm.waw.pl.

W CV prosimy zamieścić klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych: “Zgadzam się na przetwarzanie przez: Polską Fundację Muzyczną danych osobowych zawartych w moim CV lub w innych dokumentach dołączonych do CV (moje zgłoszenie rekrutacyjne), dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę.”